Pd Obrazac 2012

 Pd Obrazac 2012[Full DOWNLOAD]

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

Posted on 20-Oct-2014 | Read:0 | by admin

104 2 / 2013 Porezi Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012. izjava o na?inu korištenja više pla?enog poreza, ako je pre-dujmovima pla?eno više poreza nego ....

http://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup13-02-102.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012.

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

104 2 / 2013 Porezi Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za 2012. izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza, ako je pre-dujmovima plaćeno više poreza nego ....

http://www.racunovodstvo-porezi.hr/sites/default/files/casopisprivitak/ripup13-02-102.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Porezne prijave - Zgombić & Partneri - online trgovina

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

3 Porez na dobit Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) Bilanca (Obrazac POD-BIL) Račun dobiti i gubitka (Obrazac POD-RDG) Porez na dohodak Prijava poreza na dohodak ....

http://www.fzplus.hr/download/Porezne%20prijave/Upute.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Internet stranice Porezne uprave - Republika Hrvatska ...

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

www.porezna-uprava.hr Internet stranice Porezne uprave 3 1. Uvod Adresa Internet stranica Ministarstva financija, Porezne uprave, je www.porezna-.

http://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Prirucnici_brosure/Internet_154.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

Employment Eligibility Verification - Homepage | USCIS

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

Instructions for Employment Eligibility Verification Department of Homeland Security U.S. Citizenship and Immigration Services. USCIS Form I-9 . OMB No. 1615-0047.

http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-9.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

VELJAČA PRILOG ČASOPISU RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I ...

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

veljaČa prilog Časopisu raČunovodstvo, revizija i financije, br. 2/13. 47 1. porez na dodanu vrijednost 1.1. uplata pdv-a za promet u tuzemstvu i pri uvozu.

http://www.rrif.hr/VII_PODSJETNIK_ZA_ZAKONSKA_PLACANJA_I_OBVEZE_U_201-14634C.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

MIRJANA MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ Stručni članak UDK 336.2 ...

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

RaËunovodstvo i financije TRAVANJ 2012. OPĆI POREZNI ZAKON POREZI Reprogram naplate poreznog duga ili otpis duga s osnove kamata nastalog do 31. siječnja 2012..

http://www.rif.hr/Uploads%5CNovosti/reprogram_naplate.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

48 STRU-NE INFORMACIJE 26. VELJA-E 2014. Tjedan

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 1.1. UPLATA PDV-a • Utvrđenu poreznu obvezu za obračunsko raz­ doblje porezni obveznik iskazuje u prijavi poreza.

http://www.rrif.hr/VII_PODSJETNIK_ZA_ZAKONSKA_PLACANJA_I_OBVEZE_U_201-15412C.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]

W-9 Request for Taxpayer - Internal Revenue Service

Posted on 22-Oct-2014 | Read:0 | by admin

Form W-9 (Rev. August 2013) Department of the Treasury Internal Revenue Service . Request for Taxpayer Identification Number and Certification.

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf

[ Read more ] [ Fast Donwload ]